ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

НА ТАЗИ СТРАНИЦА ЩЕ НАМЕРИТЕ ЩЕ НАМЕРИТЕ ТЕСТОВЕТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ОТ ПРОВЕЖДАНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ

 

ПРИМЕРЕН ВАРИАНТ на тест за външно оценяване след 7 клас, разработени от МОН Виж като PDF!

КАМПАНИЯ - 2007г.
Външно оценяване. Тест по български език и литература за IV клас. Виж ТУК

КАМПАНИЯ - 2008г.
Външно оценяване. Тест по български език и литература за IV клас. Виж ТУК
Външно оценяване. Тест по български език и литература за V клас. Виж ТУК

КАМПАНИЯ - 2009г.
Външно оценяване. Тест по български език и литература за IV клас. Виж ТУК
Външно оценяване. Тест по български език и литература за V клас. Виж ТУК
Външно оценяване. Тест по български език и литература за VI клас. Виж ТУК

КАМПАНИЯ - 2010г.
Външно оценяване. Тест по български език и литература за IV клас. Виж ТУК
Външно оценяване. Тест по български език и литература за V клас. Виж ТУК
Външно оценяване. Тест по български език и литература за VI клас. Виж ТУК
Външно оценяване. Тест по български език и литература за VII клас. Виж ТУК

КАМПАНИЯ - 2011г.
От 2011година външното оценяване се прилага само за ученици от 7 клас. То е част от изпита за кандидатстване в езикови гимназии и профилирани паралелки с интензивно изучаване на чужд език след завършен 7 клас.
Външно оценяване. Тест по български език и литература за VII клас. Виж ТУК

КАМПАНИЯ - 2012г.
Външно оценяване. Тест по български език и литература за VII клас. Виж ТУК