ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕСТОВЕ ВУЗ

Тестовете все повече се налагат като форма за проверка знанията на учениците. Повечето от ВУЗ-овете в страната възприеха тази форма за оценка на кандидатстващите.

 

КАНДИДАТ-СТУДЕНТ

Тук публикуваме тестове от приемните изпити по български език и литература на различните ВУЗ-ове в страната.

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2004г.

        ТЕСТ Великотърновски университет - КСК - 2004

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2005г.

        ТЕСТ Технически университет - Русе - КСК - 2005
        ТЕСТ Шуменски университет - КСК - 2005
        ТЕСТ Софийски университет - КСК - 2005

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2006г.

        ТЕСТ Шуменски университет - КСК - 2006
        ТЕСТ Технически университет - Габрово - КСК - 2006 (примерен вариант)
        ТЕСТ Технически университет - Габрово - КСК - 2006 (изпитният тест)

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2007г.

        Технически университет - Габрово........................................ ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2007
        Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов.................... ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2007 - 21.04.
        Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов.................... ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2007 - 28. 04.
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ..................... ТЕСТ БЕЛ предварителна сесия - КСК - 2007
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ..................... ТЕСТ БЕЛ изпитна сесия - КСК - 2007
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА...... ТЕСТ БЕЛ предварителна сесия - КСК - 2007
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА...... ТЕСТ БЕЛ изпитна сесия - КСК - 2007
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ........ ТЕСТ БЕЛ предварителна сесия - КСК - 2007
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ........ ТЕСТ БЕЛ изпитна сесия - КСК - 2007
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА.... ТЕСТ БЕЛ предварителна сесия - КСК - 2007
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА.... ТЕСТ БЕЛ изпитна сесия - КСК - 2007
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ............ ТЕСТ БЕЛ предварителна сесия - КСК - 2007
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ............ ТЕСТ БЕЛ изпитна сесия - КСК - 2007

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2008г.

        Югозападен университет - Благоевград................................. ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2008
        Технически университет - Варна........................................... ТЕСТ примерен вариант - КСК - 2008
       Технически университет - Русе............................................  ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2008
        Технически университет - Русе............................................  ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2008
        Нов български университет................................................... ТЕСТ примерен общообразователен 1
        Нов български университет................................................... ТЕСТ примерен общообразователен 2
        Нов български университет................................................... ТЕСТ примерен общообразователен 3
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ..................... ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2008
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ..................... ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2008
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА...... ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2008
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА...... ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2008
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ....... ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2008
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ....... ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2008
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА.... ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2008
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА.... ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2008
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ............ ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2008
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ............ ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2008

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2009г.

        Югозападен университет - Благоевград................................. ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2009
        Нов български университет................................................... ТЕСТ примерен общообразователен
        Технически университет - Русе............................................ ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2009
        Великотърновски университет............................................... ТЕСТ примерен
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ..................... ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2009
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит БЕЛ..................... ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2009
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА...... ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2009
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИКОНОМИКА...... ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2009
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ....... ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2009
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ГЕОГРАФИЯ....... ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2009
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА.... ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2009
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит МАТЕМАТИКА.... ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2009
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ............ ТЕСТ предварителна сесия - КСК - 2009
        УНСС Единен приемен изпит (ЕПИ) Изпит ИСТОРИЯ............ ТЕСТ изпитна сесия - КСК - 2009

 

КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ-2010г.