ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕСТОВЕ 7 КЛАС

ТЕСТ № 1
Сложно съставно с подчинено допълнително >>>РЕШИ

ТЕСТ № 2
Сложно съставно с подчинено обстоятелствено >>>РЕШИ

ТЕСТ № 3
Сложно съставно с подчинено подложно >>>РЕШИ

ТЕСТ № 4
Сложно съставно с подчинено определително >>>РЕШИ

ТЕСТ № 5
ЛЕКСИКОЛОГИЯ - Тестови задачи - 1 >>>РЕШИ

ТЕСТ № 6
ЛЕКСИКОЛОГИЯ - Тестови задачи - 2 >>>РЕШИ