ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕСТОВЕ 6 КЛАС

ТЕСТ № 1 ЕЗИКОВ ТЕСТ                          >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 2 МЕСТОИМЕНИЯ                       >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 3 МЕСТОИМЕНИЯ                       >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 4
МЕСТОИМ., ПРЕДЛОЗИ, СЪЮЗИ               >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 5 МОРФОЛОГИЧЕН РАЗБОР        >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 6 ПРОСТО И СЛ. ИЗРЕЧЕНИЕ       >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 7 СТРОЕЖ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО       >>>РЕШИТЕСТА