ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕСТОВЕ 5 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ТЕСТ № 1 ЛЕКСИКОЛОГИЯ                    >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 2 СТРОЕЖ НА ДУМАТА            >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 3 МОРФОЛОГИЯ (ГЛАГОЛ)      >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 4 ПРАВОПИС И ПУНКТУАЦИЯ   >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 5 СИНТАКСИС                            >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 6 СИНТАКСИС                            >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 7 ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ               >>>РЕШИ ТЕСТА

 

 

ЛИТЕРАТУРА

ТЕСТ № 1 Българско народно творчество >>>РЕШИ ТЕСТА
ТЕСТ № 2 Народни песни >>>РЕШИ ТЕСТА