ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕМИ ЛИТЕРАТУРА 8 КЛАС

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ - "ДЕРВИШОВО СЕМЕ"

виж >>> "Диви разкази " (ОБЗОР)
виж >>> "Дервишово семе" (Анализ)
виж >>> "Дервишово семе" (Анализ)
виж >>> Една душа на кръстопът в разказа "Дервишово семе"
виж >>> "Диви разкази" в българската литературна критика (Владимир Янев)
виж >>> "Дервишово семе" - за ритуалните смисли на човешкото битие (Антония Велкова - Гайдарджиева)
виж >>> Любовта и изпитанията на сърцето в разказа "Дервишово семе"- път към раждането на личността
виж >>> Човекът и родът в разказа "Дервишово семе"
виж >>> Неразплетимият възел на две човешки съдби в разказа "Дервишово семе" на Николай Хайтов
виж >>> Първата любов - кръстопътно начало на човешкия живот
виж >>> Традициите на рода и цената на тяхното съхраняване в разказа на Хайтов "Дервишово семе"
виж >>> Родът и индивидът в разказа "Дервишово семе"
виж >>> Човекът между примирението и сблъсъка в "Дервишово семе"
виж >>> Възелът на съдбата в разказа "Дервишово семе"
виж >>> Изповедта - споделено страдание за човека в разказа "Дервишово семе" от Николай Хайтов
виж >>> Раздвоеният свят в разказа "Дервишово семе"
виж >>> Конфликтът между разума и чувствата в "Дервишово семе"
виж >>> Съдбовните превратности в живота на героите в разказа "Дервишово семе" от Николай Хайтов
виж >>> Правото на любов лишава Рамадан от правото на щастие
виж >>> Любовта - изпитание за индивида в родовия свят (ЕСЕ) - олимпиада по български език и литература - училищен кръг
виж >>> Активизиране на диалогичната позиция при четене на разказа "Дервишово семе" от Николай Хайтов (Р. Симеонова)
виж >>> Трагичният възел на любовта и омразата разказа "Дервишово семе" от николай Хайтов
виж >>> Възловият тайнопис на човешката изповед в разказа "Дервишово семе" от Николай Хайтов