ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕМИ ЛИТЕРАТУРА 7 КЛАС

ХРИСТО БОТЕВ - "НА ПРОЩАВАНЕ"

 

виж >>> ХРИСТО БОТЕВ- ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТ
виж >>>
1. "На прощаване" - Проблемен анализ
виж >>>
2. "На прощаване" - Анализ
виж >>> 3. "На прощаване" - Мотивът за житейския избор на бунтовника
виж >>> 4. "На прощаване" - Величие на подвига и смъртта в името на свободата
виж >>> 5. "На прощаване" - Саможертвата за отечеството
виж >>> 6. "На прощаване" - Обичта на героя към родния свят и неговите ценности
виж >>> 7. "На прощаване" - Драматизмът в образа на майката
виж >>> 8. "На прощаване" - Световете на майката и на сина в поемата
виж >>> 9. "На прощаване" - Живот и смърт в стихотворението
виж >>> 10. "На прощаване" - Картината на победното завръщане (I вариант)
виж >>> 11. "На прощаване" - Картината на победното завръщане (II вариант)
виж >>> 12. "На прощаване" - Мотивите за житейския избор на бунтовника
виж >>> 13. "На прощаване" - Мотивът за смъртта и безсмъртието в поемата
виж >>> 14. "На прощаване" - "Не плачи, майко, не тъжи..."
виж >>> 15. "На прощаване" - Неизречените мисли и чувства в поемата
виж >>> 16. "На прощаване" - Житейският избор на бунтовника
виж >>> 17. "На прощаване" - Пътят, борбата и свободата в творбата
виж >>> 18. "На прощаване" - "Пътят е страшен, но славен"
виж >>> 19. "На прощаване" - Човекът и пътят в поемата
виж >>> 20. "На прощаване" - Нравствената сила и красота на бунтовника
виж >>> 21. "На прощаване" - Силата и обаянието на бунтовника
виж >>> 22. "На прощаване" - Защо образите на смъртта и свободата създават представата за духовната извисеност на бунтовника
виж >>> 23. "На прощаване" - Светът на родното и чуждото в поемата
виж >>> 24. "На прощаване" - "Свобода и смърт юнашка"
виж >>> 25. "На прощаване" - Свободата като избор и дълг
виж >>> 26. "На прощаване" - Посланието на лирическия герой
виж >>> 27. "На прощаване" - Заветът на лирическия герой - прощаване с родното
виж >>> 28. "На прощаване" - Заветът на лирическия герой - "силно да любят и мразят"
виж >>> 29. "На прощаване" - Любовта и омразата на лирическия герой
виж >>> 30. "На прощаване" - Страшният и славен път на борбата