ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕМИ ЛИТЕРАТУРА 7 КЛАС

ИВАН ВАЗОВ - "ЕДНА БЪЛГАРКА"

 

виж >>> ИВАН ВАЗОВ - ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТ
виж >>>
"Една българка" - Анализ
виж >>>"Една българка" -Проблемен анализ
виж >>> "Една българка" - Измеренията на човешката добрина
виж >>> "Една българка" - Р зумът и безумието в страшното време
виж >>> "Една българка" - Доброто - порив към човека и свободата (I и II епизод)
виж >>> "Една българка" - "Божичко, закрили го, българин е" (II епизод)
виж >>> "Една българка" - Дългът срещу егоизма (III епизод) - (I вариант)
виж >>> "Една българка" - Дългът срещу егоизма (III епизод) - (II вариант)
виж >>> "Една българка" - Дългът срещу егоизма (III епизод) - (III вариант)
виж >>> "Една българка" - Дългът срещу егоизма (III епизод) - (IV вариант)
виж >>> "Една българка" - Житейските позиции на баба Илийца и на отец Евтимий (III епизод)
виж >>> "Една българка" - Лицата на страха (III епизод)
виж >>> "Една българка" - "Бабо, благодаря ти, ти си добра жена" (съчинение върху целия разказ)
виж >>> "Една българка" - "Бабо, благодаря ти, ти си добра жена" (съчинение върху V епизод)
виж >>> "Една българка" - "Аферим, бабо, машаллах !"
виж >>> "Една българка" - Баба Илийца - една необикновена българка или една от многото
виж >>> "Една българка" - Една българка по пътя на доброто
виж >>> "Една българка" - Ето това е българинът, ето това е българката
виж >>> "Една българка" - Митологични, фолклорни и библейски мотиви в разказа
виж >>> "Една българка" - Нравствена сила и човешко милосърдие
виж >>> "Една българка" - Обикновеното и необикновеното у баба Илийца
виж >>> "Една българка" - Подвигът на баба Илийца
виж >>> "Една българка" - Ролята на деня и нощта в разказа
виж >>> "Една българка" - Страхът на героите в разказа
виж >>> "Една българка" - Страшното време, страхът и свободата
виж >>> "Една българка" - Милосърдието в страшното време