ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕМИ ЛИТЕРАТУРА 7 КЛАС

ИВАН ВАЗОВ - "БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК"

виж >>> ИВАН ВАЗОВ - ТВОРЧЕСКИ ПОРТРЕТ
виж >>>
"Българският език" - Анализ
виж >>> "Българският език" - Проблемен анализ
виж >>> "Българският език" - Защо Вазов се обръща към родния език в одата си?
виж >>> "Българският език" - Възхищението и възмущението на поета
виж >>> "Българският език" - "Език свещен на моите деди"
виж >>> "Българският език" - Художественият образ на родното слово
виж >>> "Българският език" - Нравствената и естетическа значимост на родния език
виж >>> "Българският език" - Родното слово през погледа на Иван Вазов
виж >>> "Българският език" - Връзката роден език-човек
виж >>> "Българският език" - Защита и възхвала на родната реч
виж >>> "Българският език" - Как вазов защитава красотата и достойнството на родната реч