ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

 

ТЕМИ ЛИТЕРАТУРА 11 КЛАС

ПЕЙО ЯВОРОВ

 
  Може да използвате и материалите, поместени в
  мултимедийното помагало за ДЗИ по БЕЛ.
 

   виж>>> Николай Райнов - П. Яворов. Критическа студия
   виж>>> Васил Пундев - При Яворов
   виж>>> д-р Кръстьо Кръстев - П. К. Яворов. Литературен силует
   виж>>> Амелия Личева - Яворов: енциклопедия на различията
   виж>>> Янко Янев - Пейо Яворов. По случай 15-годишнината от смъртта му
   виж>>> Албена Вачева - Яворов - четенето на традицията. Предговор към „Критически силуети”
   виж>>> Димитър Ефендулов - П. К. Яворов - между себеотдаването и съмнението в оношението към Бога
   виж>>> Божан Ангелов - П. К. Яворов. Стихотворения (1901)
   виж>>> д-р Кръстьо Кръстев - П. К. Яворов. Стихотворения (1901)
   виж>>> Божан Ангелов - П. К. Яворов. Стихотворения (1904)
   виж>>> Пенчо Славейков - Предговор към „П. К. Яворов. Стихотворения” (1904)
   виж>>> Никола Атанасов - Из Българската литература през 1905 г.
   виж>>> Никола Атанасов - Из Българската литература през 1906 г.
   виж>>> Божан Ангелов - Из Лириката ни през 1907 г.
   виж>>> Димитър Камбуров - Яворов: Разсъбличането от Ботев (Яворовата „Нощ” между „На нивата” и „Песен на песента ми”)
   виж>>> „Песен на песента ми” - Анализ
   виж>>> „Песен на песента ми” - Песенният размисъл на духовните терзания - ЛИС
   виж>>> Владимир Атанасов - Из „На нивата" - символиката на мъченичеството
   виж>>> Ваня Колева - „На нивата” от П. К. Яворов - в контекста на традиционното знание и антитрадиционността
   виж>>> „На нивата” - Протестната изповед на лирическия герой - ЛИС
   виж>>> „На нивата” - Символни измерения на страданието - ЛИС
   виж>>> Никола Георгиев - Пейо Яворов - „Градушка”
   виж>>> Сава Сивриев - Псалом 17 в „Градушка” на Яворов
   виж>>> „Градушка” - Модерните психонастроения на човешката душа - ЛИС
   виж>>> „Градушка” - Символни измерения на социалното зло - ЛИС
   виж>>> „Градушка” - Символни измерения на злото в човешката социална съдба - ЛИС
   виж>>> „Градушка” и „На нивата” - Фаталистичното възприемане на света - ЛИС
   виж>>> Никола Георгиев - Трагизмът и величието на бунтовната песен (наблюдения върху „Арменци”)
   виж>>> Никола Георгиев - П. К. Яворов - „Арменци”
   виж>>> „Арменци” - Песента на изгнанието в духовната самота на арменците - ЛИС
   виж>>> „Заточеници” - Елегичната песен за непреодолимото страдание и носталгия по родината - ЛИС
   виж>>> „Заточеници” - Пътят на вечното завръщане в душите на Яворовите заточеници - ЛИС
   виж>>> „Заточеници” - Скръбта на душите - поетична картина на раздялата - ЛИС
   виж>>> „Нирвана” - Анализ
   виж>>> „Родина” - Анализ
   виж>>> „Родина” - Откровението на духа - самотност и елитарност на избора - ЛИС
   виж>>> Родина, майка и любима в поезията на Яворов - ЛИС
   виж>>> „Хайдушки песни”
   виж>>> „Хайдушки копнения” - Яворовите хайдушки копнения - ЛИС
   виж>>> Цвета Трифонова - Планината в поетиката на Яворовите „Хайдушки копнения”
   виж>>> Народнопесенната традиция в поезията на Яворов - ЛИС
   виж>>> Трагичната романтика на Яворовите революционни стихове - ЛИС
   виж>>> Бисера Дакова - „Яворов” чете Яворов или как сецесионните теменуги никнат в градинката на „Калиопа”
   виж>>> Бойко Пенчев - „Теменуги” на Яворов и женската самоизпълненост или как мъжете изобретиха и си присвоиха чуждата сексуалност, за да я превърнат в алегория на Душата си
   виж>>> Тончо Жечев - За поемата „Нощ”
   виж>>> „Нощ” - Не искам още да умра - ЛИС
   виж>>> Идеята за смъртта е неразделна с образа на нощта - ЛИС
   виж>>> „Маска” - Философско осмисляне на битието в стихотворението - ЛИС
   виж>>> Лице и маска в поезията на Яворов - ЛИС 1
   виж>>> Лице и маска в поезията на Яворов - ЛИС 2
   виж>>> Мая Панайотова - Аспекти на алиенацията в „Сенки” на П.К. Яворов
   виж>>> Димитър Станчев - Екзистенциалната предопределеност на страданието в „Две души” на П.К. Яворов
   виж>>> Калин Уждрин - Състоянието на душата в „Две хубави очи” на П.К. Яворов
   виж>>> „Две хубави очи” - Анализ
   виж>>> „Ще бъдеш в бяло” и „Две хубави очи” - Лиричните изповеди на влюбената душа - ЛИС
   виж>>> Милена Кирова - Любовната лирика на Яворов
   виж>>> Любовната лирика на Яворов - ЛИС
   виж>>> Любовта в Яворовата поезия - ЛИС
   виж>>> Доброто и злото в любовната лирика на Яворов - ЛИС
   виж>>> Антиномиите на модерната душа в интимната лирика на поета - ЛИС
   виж>>> Екзистенциалното звучене в интимната лирика на Яворов - ЛИС
   виж>>> Янко Янев - Любов и смърт
   виж>>> Людмил Стоянов - П. К. Яворов. Поет на любовта и смъртта
   виж>>> Димана Иванова - Смъртта като „arci motiv” в поезията на П. К. Яворов
   виж>>> Тончо Жечев - П. К. Яворов - Поет на нощта и смъртта
   виж>>> Др. Друмев - Безсъници на Яворов
   виж>>> Драмата на духа в поезията на Яворов - ЛИС
   виж>>> Трагизмът и фаталните съвпадения - ЛИС
   виж>>> Трагизмът на Яворовата лирика - ЛИС
   виж>>> Трагизмът в поезията на Яворов - ЛИС
   виж>>> Яворов - поет на страданието - ЛИС
   виж>>> Социални мотиви в творчеството на Яворов - ЛИС
   виж>>> Страданието в поезията на Яворов - ЛИС
   виж>>> Страданието във философската лирика на Яворов - ЛИС
   виж>>> „В страдание живот се изхаби” - ЛИС
   виж>>> Антитетичният Яворов свят - ЛИС
   виж>>> Душа на ангел и демон - ЛИС
   виж>>> Никола Георгиев - Раздвоеният и единният Яворов
   виж>>> Албена Вачева - Яворов - поетика на диалога
   виж>>> Миряна Янакиева - Слово и кръв в две творби на Ботев („Борба”) и на Яворов („Една дума”)
   виж>>> Георги Бакалов - П. К. Яворов - „Подир сенките на облаците”
   виж>>> Антон Страшимиров - П. К. Яворов - „Подир сенките на облаците”
   виж>>> Мариета Иванова-Гиргинова - Граничното битие на българската драма
   виж>>> Мариета Иванова-Гиргинова - Поетика на конфликта в Яворовите драми
   виж>>> Боян Пенев - Първата драма на Яворов
   виж>>> „В полите на Витоша” - Философски измерения на трагичното - ЛИС
   виж>>> Евдокия Борисова - Лирическите маски на Яворов в драмата „В полите на Витоша”