ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕМИ ЛИТЕРАТУРА 11 КЛАС

ЕЛИН ПЕЛИН

 
  Може да използвате и материалите, поместени в
  мултимедийното помагало за ДЗИ по БЕЛ.
 

   виж>>> Георги Константинов - Елин Пелин
   виж>>> Елка Константинова - Елин Пелин и родните простори
   виж>>> Нееднозначност на човешките характери в творчеството на Елин Пелин - ЛИС
   виж>>> Образната символика в прозата на Елин Пелин - ЛИС
   виж>>> Антоанета Алипиева - Кризисният Елин-Пелинов човек
   виж>>> Милена Иванова - Авантюра в света на Елин Пелин

РАЗКАЗИ
   виж>>> Дарин Тенев - Конфликтът млади-стари в лишеността от Бог (размисли върху "Напаст Божия")
   виж>>> Радосвет Коларов - Из "Андрешко" на Елин Пелин
   виж>>> Никола Георгиев - ''Андрешко" от Елин Пелин
   виж>>> Веселин Андреев - Казусът "Андрешко"
   виж>>> Владимир Стоянов - Митът за любовта, варварството и дома в разказа "Самодивските скали"
   виж>>> „Край воденицата”, „По жътва”, „На браздата” - Анализ - изтегли
   виж>>> Веселин Игнатов - "Ветрената мелница" - укротяването на вятъра
   виж>>> „Ветрената мелница” - Доброто и злото в човешката душа - ЛИС - изтегли
   виж>>> „Ветрената мелница” - Изворите на живота. Хармония между човек и природа - ЛИС
   виж>>> „Ветрената мелница” - Порив и мечта в разказа - ЛИС
   виж>>> „Мечтатели”, „На оня свят” - Социални измерения на човешката мечта за щастие - ЛИС
   виж>>> „Задушница” - Вдовишкият свят на човешкото страдание - ЛИС
   виж>>> „Престъпление” - Художествена мотивация на греха - ЛИС
   виж>>> „Кал” - Есенното битие на човешката душа - ЛИС
   виж>>> Националните добродетели в разказите на Елин Пелин, Искра Панова
   виж>>> Битие и душевност на българина в Елин-Пелиновите разкази - ЛИС
   виж>>> Лайтмотивни теми и образи в разказите на Елин Пелин - ЛИС
   виж>>> Нина Пантелеева - Естетическа специфика на лайтмотивите в разказите на Елин Пелин
   виж>>> Любов, мечта, приказка в разказите на Елин Пелин - ЛИС
   виж>>> Изконното в националния живот според разказите на Елин Пелин - ЛИС
   виж>>> Природата в разказите на Елин Пелин - ЛИС
   виж>>> Реалност и романтика разказите на Елин Пелин - ЛИС
   виж>>> Романтични аспекти в разказите на Елин Пелин - ЛИС
   виж>>> Страданието в разказите на Елин Пелин - ЛИС - изтегли
   виж>>> Трагични акценти в разказите на Елин Пелин - ЛИС
   виж>>> Светът на селянина в разказите на Елин Пелин - ЛИС
   виж>>> Елин Пелин - художник на българското село - ЛИС
   виж>>> Жизнелюбието - характерна черта на Елин-Пелиновите герои- ЛИС1
   виж>>> Жизнелюбието - характерна черта на Елин-Пелиновите герои- ЛИС2

"ГЕРАЦИТЕ"
   виж>>> Добрин Добрев - "Гераците" на Елин Пелин - Повест за разрушената хармония
   виж>>> Никола Георгиев - Жанр и смисъл в повестта "Гераците"
   виж>>> Мими Михайлова - Символни нива в повестта "Гераците"
   виж>>> Иво Братанов - За едно библейско влияние в повестта на Елин Пелин - "Гераците"
   виж>>> Символни нива на повествованието - заглавие, имена на герои, топоси - ЛИС
   виж>>> „Гераците” - повест за българското село - ЛИС
   виж>>> Раздялата в дома на Елин-Пелиновите Гераци - ЛИС
   виж>>> Социалният кризис на българското село в „Гераците” - ЛИС
   виж>>> Човешки съдби и характери в повестта „Гераците” -1 - ЛИС
   виж>>> Човешки съдби и характери в повестта „Гераците” -2 - ЛИС
   виж>>> Доброто и злото в човешките души - нравствен конфликт между поколенията - ЛИС
   виж>>> Домът на раздялата в повестта „Гераците” - ЛИС
   виж>>> Конфликтът между интересите на личността и отмиращото патриархално общество - ЛИС
   виж>>> „Гераците” - Патриархат и съвременност - ЛИС
   виж>>> Приказни мотиви в повестта „Гераците” - ЛИС
   виж>>> Социалната съдба на човека - нравствено наказание за душата - ЛИС

"ПОД МАНАСТИРСКАТА ЛОЗА"
   виж>>> „Под манастирската лоза” - Проблемен план
   виж>>> Гинка Георгиева - "Под манастирската лоза" и архетипът на българските фолклорни легенди
   виж>>> Веселина Димитрова - Човекът - черно зърно, бяло зърно
   виж>>> Живка Симова - "Веселият монах": измислицата и песента - между Memento mori и Memento vivere
   виж>>> Емилия Велинова - За циклоформиращата функция на лозата в "Под манастирската лоза"
   виж>>> Художествени послания и образна система в сборника „Под манастирската лоза” - ЛИС
   виж>>> Идейно-естетически и художествени търсения в сборника „Под манастирската лоза” - ЛИС
   виж>>> Проблематика и персонажна система в сборника „Под манастирската лоза” - ЛИС
   виж>>> Жизнелюбието на разказвача в сборника „Под манастирската лоза” -1 - ЛИС
   виж>>> Жизнелюбието на разказвача в сборника „Под манастирската лоза” -2 - ЛИС
   виж>>> Елин Пелин - майстор-разказвач в сборника „Под манастирската лоза” - ЛИС
   виж>>> Човекът - праведник и грешник в сборника „Под манастирската лоза” - ЛИС
   виж>>> Пророчески жестоката идея за доброто в сборника „Под манастирската лоза” - ЛИС
   виж>>> Виталните сили на природния разум - хармонично единство между добро и зло в сборника - ЛИС
   виж>>> „Под манастирската лоза” на Елин Пелин и „Старопланински легенди ” на Йордан Йовков - паралелен прочит - ЛИС