ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕМИ ЛИТЕРАТУРА 11 КЛАС

ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

 
  Може да използвате и материалите, поместени в
  мултимедийното помагало за ДЗИ по БЕЛ.
 

   виж>>> Константин Гълъбов - Творчеството на Димчо Дебелянов
   виж>>> Константин Гълъбов - Димчо Дебелянов
   виж>>> Васил Пундев- Димчо Дебелянов
   виж>>> Светозар Игов - Димчо Дебелянов - Поет на любовта
   виж>>> Вихрен Чернокожев- Дебеляновите антиелегии
   виж>>> Йордан Ефтимов - Диалектика на спомена
   виж>>> Огнян Ковачев - Елегии на завръщането. Модуси на трансцедентното в поезията на Димчо Дебелянов
   виж>>> Росица Нанкова - Димчо Дебелянов. Припомнянето на завръщането
   виж>>> Клео Протохристова - За спомнянето и припомнянето в поезията на Димчо Дебелянов
   виж>>> Светлозар Игов - Домът на бездомника
   виж>>> Владимир Сабоурин - "Тихата Победа"
   виж>>> Николай Чернокожев - "Един убит"
   виж>>> Антоанета Алипиева - Справяне със смъртта
   виж>>> Людмила Берковска - Дебеляновият модернистичен проект за човека и света
   виж>>> Владимир Атанасов - Странното завръщане на Димчо Дебелянов
   виж>>> „Черна песен”, „Сиротна песен” - Анализ
   виж>>> „Пловдив”, „Черна песен”, „Спи градът”, „Ти смътно се мяркаш” - Анализ
   виж>>> „Пловдив”, „Помниш ли...”, „Да се завърнеш” - Анализ
   виж>>> „Пловдив”, „Спи градът” - Анализ
   виж>>> „Пловдив” - Трагедията на лирическия герой - ЛИС
   виж>>> „Скрити вопли” - Блянът-дом на един бездомник - ЛИС
   виж>>> „Ела и дай ми свойта радост ясна” - Анализ
   виж>>> „Миг” - Анализ
   виж>>> „Легенда за разблудната царкиня” - Анализ
   виж>>> Поетичната вселена на Димчо Дебелянов - ЛИС
   виж>>> Поезията на Димчо Дебелянов - идеал и действителност -1 - ЛИС
   виж>>> Поезията на Димчо Дебелянов - идеал и действителност -2 - ЛИС
   виж>>> Противоречието между идеал и действителност в поезията на Дебелянов - ЛИС
   виж>>> Скръбните вопли на душата в поезията на Дебелянов - ЛИС
   виж>>> Спомен, реалност и блян в поезията на Дебелянов
   виж>>> Дебеляновата мечта-илюзия - ЛИС
   виж>>> Недосънуваният сън на спомена-мечта в поезията на Дебелянов - ЛИС