ТЕМИ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
12 клас

ТЕСТОВЕ

5 клас
6 клас
7 клас
8 клас
9-12 клас
КГ
ДЗИ
ВУЗ
ВЪНШНО
ОЦЕНЯВАНЕ

ТЕМИ ЛИТЕРАТУРА 11 КЛАС

ХРИСТО БОТЕВ

 
  Може да използвате и материалите, поместени в
  мултимедийното помагало за ДЗИ по БЕЛ.
 

   виж>>> Людмил Стоянов - Христо Ботев
   виж>>> Андрей Пантев - Страшният път на Ботев
   виж>>> Д-р Кръстьо Кръстев и Боян Пенев за Христо Ботев

   "МАЙЦЕ СИ"
   виж>>> Георги Чобанов - "Майце си" - В светлината на един образ
   виж>>> Мотивът за самотата в "Майце си" (ЛИС)
   виж>>> "Майце си" - Човекът и родовият свят- (ЛИС)
   виж>>> "Майце си" - Песенните гласове в Ботевата поезия - (ЛИС)
   виж>>> "Майце си" и "До моето първо либе" - Свободата - национален избор
   виж>>> "Майце си" и "Към брата си" - Духовно страдание и родова вина

"ДЕЛБА"
   виж>>> Николай Чернокожев - "Делба"

"КЪМ БРАТА СИ"
   виж>>> "Към брата си " - (Анализ)
   виж>>> "Към брата си" и "Майце си" - Духовно страдание и родова вина

"ДО МОЕТО ПЪРВО ЛИБЕ"
   виж>>> "До моето първо либе" - разработка на урок
   виж>>> "До моето първо либе" - Анализ
   виж>>> "До моето първо либе" - Свободата - интимен порив на духа - (ЛИС)
   виж>>> "До моето първо либе" и "Майце си" - Свободата - национален избор

"СТРАННИК"
   виж>>> "Странник" - (Анализ)

"В МЕХАНАТА"
   виж>>> "В механата" - Родовата духовна забрава на изконно българското - (ЛИС)
   виж>>> Димитър Камбуров - Ботев между виното и истината
   виж>>> Ваня Колева - "В механата" или кривото огледало на Христо Ботев

"ЕЛЕГИЯ"
   виж>>> "Елегия" (Анализ)
   виж>>> Ботевата "Елегия" - гневно изобличение на философията на примирението и търпението (ЛИС)
   виж>>> "Елегия" - Националният избор - робство или свобода - (ЛИС)
   виж>>> "Елегия" и "Борба" - Елегичният протест срещу "зло безконечно" - (ЛИС)

"МОЯТА МОЛИТВА"
   виж>>> Димитър Ефендулов - Диалогът между две молитви (към проблема за библейските първообрази в поезията на Ботев)
   виж>>> Единство между вяра и разум в стихотворението "Моята молитва" - (план за ЛИС)
   виж>>> "Моята молитва" - (Анализ)
   виж>>> "Моята молитва" - Поетичната молитва за бунт и свобода - (ЛИС)
   виж>>> "Моята молитва" и "Обесването на Васил Левски" - Майчиното страдание на родината - (ЛИС)

"НА ПРОЩАВАНЕ"
   виж>>> Мария Дъбрарова - Прошка и завет в "На прощаване от 1868 год."
   виж>>> Росица Нанкова - "На прощаване"
   виж>>> "На прощаване" (Анализ 1 )
   виж>>> "На прощаване" - (Анализ 2)
   виж>>> "На прощаване" и "Хайдути" - Традиция и съвременност - художествен контраст в Ботевото творчесво - (ЛИС)
   виж>>> "На прощаване" - Пътят към свободата - раздяла с робското минало - (ЛИС)
   виж>>> "На прощаване" - Свобода и смърт - юнашка - (ЛИС)

"ПАТРИОТ"
   виж>>> "Патриот" - (Анализ)

"БОРБА"
   виж>>> "Борба" - (Анализ - 1)
   виж>>> "Борба" - (Анализ - 2)
   виж>>> "Борба" и "Елегия" - Елегичният протест срещу "зло безконечно" - (ЛИС)

"ХАДЖИ ДИМИТЪР"
   виж>>> Никола Георгиев - Ботевата балада - "Хаджи Димитър" (опит за разбор)
   виж>>> Никола Георгиев - Жанр, херменевтика и един прочит на "Хаджи Димитър"
   виж>>> Мариана Георгиева - Българският двулик янус ("Хаджи Димитър" и "Изворът на Белоногата")
   виж>>> Двубоят между живота и смъртта в баладата "Хаджи Димитър" (план за ЛИС)
   виж>>> "Хаджи Димитър" - (Анализ)
   виж>>> Смърт и безсмъртие Ботевата балада "Хаджи Димитър" - (ЛИС)
   виж>>> "Хаджи Димитър" Национална жертвеност и безсмъртие - (ЛИС)
   виж>>> "Хаджи Димитър" - Безсмъртието на бореца за свобода - (ЛИС)
   виж>>> "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски" - Безсмъртието - духовно величие на героя - (ЛИС)
   виж>>> "Хаджи Димитър" - "Обесването на Васил Левски" - Националният мит за героя - (ЛИС)

"ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
   виж>>> Радосвет Коларов - Из "Обесването на Васил Левски" и поетиката на Христо Ботев
   виж>>> Трагичните измерения на героичното в стихотворението "Обесването на Васил Левски"
   виж>>> "Обесването на Васил Левски" - (Анализ)
   виж>>> "Обесването на Васил Левски" - реквием за националната жертвеност - (ЛИС)
   виж>>> "Обесването на Васил Левски" и "Моята молитва" - Майчиното страдание на родината - (ЛИС)
   виж>>> "Обесването на Васил Левски" и "Хаджи Димитър" - Безсмъртието - духовно величие на героя - (ЛИС)
   виж>>> "Обесването на Васил Левски" и "Хаджи Димитър" - Националният мит за героя - (ЛИС)

ОБЩИ ТЕМИ ВЪРХУ ПОЕЗИЯТА НА БОТЕВ
   виж>>> Михаил Неделчев - Ботевата поезия и историческият живот на мотивите в лириката
   виж>>> Хисто Трендафилов - Етнологическите основи на Ботевата поезия - виж
   виж>>> Валери Стефанов - Лабиринти на смисъла. Критически речник за поезията на Ботев (майката, душата, тялото)
   виж>>> Ваня Колева - Лирическият герой на Христо Ботев - Един странник бленуващ завръщане
   виж>>> Елка Димитрова - Поезията на Христо Ботев в нейния лиреатурноисторически контекст. Образи и проблематика
   виж>>> Елка Димитрова - Пътищата на героя - от самотата към саможертвата; Изборът, свободата и смъртта; малкият и големият социум в стихотворенията на Ботев
   виж>>> Никола Георгиев - Вик и мълчание в лириката на Ботев
   виж>>> Георги Гачев - Блгарският образ на света в поезията на Ботев
   виж>>> Ботевите послания - (ЛИС)
   виж>>> Идейното израстване на Ботевия лирически герой - (ЛИС - 1)
   виж>>> Идейното израстване на Ботевия лирически герой- (ЛИС - 2)
   виж>>> Подвигът на бореца за свобода в Ботевата поезия - (ЛИС)
   виж>>> Живот и смърт в Ботевия поетически свят - (ЛИС)
   виж>>> Художествената представа за смъртта като живот в поезията на Христо Ботев (ЛИС)
   виж>>> Лирическият АЗ и другите в поезията на Христо Ботев - (ЛИС)
   виж>>> Образът на майката в Ботевата поезия - (ЛИС)
   виж>>> Родината, майката и либето в Ботевата поезия - (ЛИС)
   виж>>> Робството и свободата в Ботевата поезия - (ЛИС)
   виж>>> Свободата и революцията в Ботевата поезия - (ЛИС)
   виж>>> Проблемът за личната свобода в поезията на Ботев - (ЛИС)
   виж>>> Свобода и робство в Ботевата поезия- (ЛИС)
   виж>>> Свобода и робство в Ботевото творчество- (ЛИС)
   виж>>> Свободата - свръхценност в Ботевия поетичен свят- (ЛИС)
   виж>>> Свободата - върховна ценност в Ботевата поезия - (ЛИС)
   виж>>> Любовта към родината и свободата в поезията на Ботев - (ЛИС с разяснителни бележки)
   виж>>> Мотивът за завръщането в Ботевата поезия - (ЛИС)
   виж>>> Ботевото страдание - наднационална мяра за протест и борба - (ЛИС)
   виж>>> Христо Ботев - величие и трагизъм- (ЛИС)
   виж>>> Поливалентност на кодовите понятия в Ботевата поезия
   виж>>> Ботев и националната ни традиция
   виж>>> За Ботевата традиция
   виж>>> Моделът на Христо Ботев за човека и света (работен лист)
   виж>>> Ботев - човек, революционер, българин - (ЕСЕ)
   виж>>> С какво Ботев е наш съвременник (ЕСЕ)
   виж>>> Съгласни ли сте с твърдението, че като поет и революционер Ботев е върховен изразител на българското (ЕСЕ)
   виж>>> Христо Ботев - учебно помагало (съдържа кратки анализи на творбите включени в курса на обучение)

ПУБЛИЦИСТИЧНА ПРОЗА
   виж>>> Кирил Топалов - "Политическа зима"
   виж>>> "Политическа зима" - Картината на света - художествен образ на отрицанието - (ЛИС)
   виж>>> "Политическа зима" - Свободата - трагичен сън за щастие на българина-патриотин - (ЛИС)
   виж>>> Публицистика. Мироглед и личност на Христо Ботев - (ЛИС)
   виж>>> Аспекти на историческото време Ботевата публицистика - (ЛИС)
   виж>>> Робството и свободата през погледа на публициста Ботев - (ЛИС)
   виж>>> Възгледите за човека и света в Ботевата публицистика - (ЛИС)
   виж>>> Елка Димитрова - Прозата на Христо Ботев - публицистичното лице на бунтаря; Жанрови специфики и проблематика на "Смешен плач" и "Политическа зима"