.

ЗДРАВЕЙТЕ, КОЛЕГИ!

НА ТАЗИ СТРАНИЦА ЩЕ НАМЕРИТЕ ПОЛЕЗНИ НЕЩА ЗА ОБУЧЕНИЕТО
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.

  

  В ПОМОЩ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗА ЧАСА ПО БЕЛ 

Институтът за български език при БАН и Министерство на държавната администрация и административната реформа разработиха Практическа инструкция за оформяне на документи в администрацията. Инструкцията може да видите ТУК.

 

Всяка една от поместените презентации може да прегледате първо Online, след което да решите дали да я изтеглите на вашия компютър.

  Кликнете върху тази иконка, за да прегледате Online презентацията, която сте избрали.    
  Кликнете върху тази иконка, за да изтеглите презентацията на вашия компютър.    
    ПРЕЗЕНТАЦИИ     ОПИСАНИЕ
Прегледай Online   Употреба на пълен и кратък член   Презентация на урок, предоставена от доц. д-р Борислав Георгиев - Нов български университет
Прегледай Online Изтегли
Празничен календар и зимен обреден цикъл
  Съобразена с учебното съдържание за 5 клас
Прегледай Online Изтегли
Пролетен обреден цикъл (пролетни празници)
  Съобразена с учебното съдържание за 5 клас
Прегледай Online Изтегли
Паисий Хилендарски - "История славянобългарска"
  Съобразена с учебното съдържание за 10 клас
Изтегли
Иван Вазов - Биография
  Съобразена с учебното съдържание за 11 клас
Прегледай Online Изтегли Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по български език и литература     Съобразена с учебното съдържание за ДЗИ

Прегледай Online Изтегли
Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)
  ДЗИ - Знания за строежа и функционирането на художествената творба

Прегледай Online Изтегли
Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)
  ДЗИ - Знания за строежа и функционирането на художествената творба
Прегледай Online Изтегли
Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой)
  ДЗИ - Знания за строежа и функционирането на художествената творба
Прегледай Online Изтегли
Въздействие на художествената творба (типове отношения автор – герой и читател)
  ДЗИ - Знания за строежа и функционирането на художествената творба
Изтегли
Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма)
  ДЗИ - Знания за строежа и функционирането на художествената творба

Прегледай Online

 

Изтегли

 

Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи – метафора, метонимия, символ, алегория; фигури – сравнение, епитет, хипербола, литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска)

 

ДЗИ - Знания за строежа и функционирането на художествената творба


 

  ПЛАН-ТЕЗИСИ      
Сравнителна характеристика на Ахил и Хектор   Преходното и вечното в романа "Дон Кихот"
Дон Кихот и ренесансовия човек   Лудостта на Дон Кихот
Прилики и разлики между Дон Кихот и Хамлет   Нравствени проблеми в "Хамлет"
Развитие на драматичната борба в "Хамлет"   Христо Ботев - "Елегия"
Христо Ботев - "До моето първо либе"   Христо Ботев - "Хаджи Димитър"
Христо Ботев - "Обесването на Васил Левски"   Христо Ботев - "Моята молитва"
Христо Ботев - Любовта към родината и свободата   Иван Вазов - Природата в творчеството на Вазов
Иван Вазов - Образът на родината   Пенчо Славейков - Фолклорно и модерно в "Ралица"
Алеко Константинов - Българинът и чуждият свят   Творчеството на Елисавета Багряна в 12. клас на българското училище
Обзорен встъпителен урок за личността и емоционалния свят на Елисавета Багряна   Урок на тема „Любовта и свободата в поезията на Багряна“
Урок на тема „Родината и светът в поезията на Багряна“   Камелия Станчева - Един възможен прочит на "Песен за човека" от Никола Вапцаров в 8 клас

 

ПРИМЕРНИ ВАРИАНТИ НА ТЕСТОВЕ ЗА ВХОДНО И ИЗХОДНО НИВО ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
По разбираеми причини тестовете не са публикувани в сайта. Ако желаете да използвате тази услуга, може да се свържете с мен като опишете теста, който ви е необхидим (клас; входно или изходно ниво). За контакти виж ТУК