ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ

7 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЗИП

(34 седмици Х 1 час = 34 часа годишно)

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Може да изтеглите разпределението като документ на Word (*.doc), да го редактирате с Microsoft Word и да разпечатате.

 

Изтегли вариант за редактиране и печат >>>>>

 

 

7 КЛАС ЗИП

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

34 СЕДМИЦИ Х 1 ЧАС – 34 ЧАСА

СРОК

ТЕМА НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

МЕСЕЦ

СЕПТЕМВРИ


Запознаване с учебната програма и учебното съдържание в 7класПРЕГОВОР
Преговор на изучените литературни понятия в 6 клас
Преговор на изученото по български език в 6 класМЕСЕЦ

ОКТОМВРИ

Текстът в медийното общуване

общуване; текст; медии

затвърждаване на материала от ЗП

На прощаване” – поетическият завет на Христо Ботев

конфликт; лирически герой;

проблем; анализ на художествен текст

затвърждаване на материала от ЗП

Езиковите средства в художествения текст


затвърждаване на материала от ЗП

Сложно изречение. Видове сложни изречения

синтаксис; изречение

затвърждаване на материала от ЗП

МЕСЕЦ

НОЕМВРИ

ПИСМЕН ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ
от името на неутрален герой.

Глаголно време. Подробно и сбито предаване на съдържанието.

задание за домашна работа

ПИСМЕН ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ
от името на неутрален герой.

Стил, правопис, пунктуация

коментар и поправка на домашната работа

ЕЗИКОВ ТЕСТАнализ и редактиране на грешките, допуснати в езиковия тестМЕСЕЦ

ДЕКЕМВРИ

Живот в изгнание, посветен на родината и свободата
Дискусия: „Хъшовете - герои и мъченици”

дискусия

затвърждаване на материала от ЗП

ЛИТЕРАТУРЕН ТЕСТ - „Немили- недраги”


затвърждаване на материала от ЗП

Анализ и редактиране на грешките, допуснати в литературния тестМЕСЕЦ

ЯНУАРИ

ПРАКТИЧЕСКИ УРОК
Видовете сложни изречения и тяхната пунктуация

сложни изречения; пунктуация

затвърждаване на материала от ЗП

ЕЗИКОВ ТЕСТ
Видовете сложни изречения и тяхната пунктуацияРодината и свободата в творчеството на Вазов

опозицията „свобода-робство”

затвърждаване на материала от ЗП

Родината и свободата в творчеството на Вазов

опозицията „родно-чуждо”

затвърждаване на материала от ЗП

МЕСЕЦ

ФЕВРУАРИ

ЕЗИКОВ ТЕСТ
Употреба на малки и главни букви

малки и главни букви


ПИСМЕН ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ
от името на литературен герой.

Глаголно време. Подробно и сбито предаване на съдържанието.

задание за домашна работа

ПИСМЕН ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ
от името на литературен герой.

Стил, правопис, пунктуация

коментар и поправка на домашната работа

ЛИТЕРАТУРЕН ТЕСТ - „До Чикаго и назад”МЕСЕЦ

МАРТ

ЛИТЕРАТУРЕН ТЕСТ - „Неразделни”Глаголните времена и наклонения


затвърждаване на материала от ЗП

ЛИТЕРАТУРЕН ТЕСТ - „Заточеници”ЛИТЕРАТУРЕН ТЕСТ - „По жътва”МЕСЕЦ

АПРИЛ

СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ

Разсъждение, тема

задание за домашна работа

СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ

Стил, правопис, пунктуация

коментар и поправка на домашната работа

ПРАКТИЧЕСКИ УРОК
Нормативни документи(Автобиография , CV, молба, заявление)


затвърждаване на материала от ЗП

МЕСЕЦ

МАЙ

КЛАСНА РАБОТАКЛАСНА РАБОТАПОПРАВКА И КОМЕНТАР НА КЛАСНАТА РАБОТАПРАКТИЧЕСКИ УРОК
Често допускани грешки при трансформиращия преразказМЕСЕЦ

ЮНИ

Какво трябва да знам преди да завърша 7 класЧАС В РЕЗЕРВ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ